Tester

När en applikationen är paketerad och klar verifierars applikationen och vi säkerställer att den fungerar och är konfigurerad enligt önskemål. Testerna bokas via en outlookintegration i vår applikationsportal och genomförs av en applikationstestare utseed av dig.

Samtliga tester spelas in och laddas automatiskt upp till applikationsportalen där de också lagras. Upptäcks eventuella fel under testförfarandet finns således dokumentation kring när och var detta uppstod. Godkänns applikationen efter genomförda tester anses paketeringen avslutad och redo för att distribueras in till ex MS SCCM.


Tillbaka

Applikationshantering