Datacenter

Datacenter

Allt som dina medarbetare producerar, kommunicerar och dokumenterar måste lagras, sorteras och skyddas. Datamängden liksom antalet enheter och applikationer i din it-miljö ökar kraftigt samtidigt som verksamheten kräver högre tillgänglighet och kvalitet. Utmaningen är att skapa ett dynamiskt datacenter med automatiserade processer för att tillhandahålla effektiv och säker it.

Ett dynamiskt datacenter ger effektiv it-drift

Ditt datacenter blir allt mer affärskritiskt. Stora datamängder ökar vikten av att designa och bygga ett dynamiskt datacenter för att tillhandahålla effektiv it-drift. Genom att integrera server, lagring och nätverk uppnår du maximal virtualisering och konsolidering i datacentret. Vi hjälper dig också med gemensam övervakning och att säkerställa rätt hantering av ditt datacenter.

  • Tillgänglighet - oberoende av plats, tid och aktuell enhet förväntas it vara tillgänglig för service- och supportfrågor närhelst verksamheten behöver och till en kostnad motsvarande de resurser som nyttjats. Tillgänglighet mäts i tid där 24/7/365 visar på maximal tillgänglighet. Vi erbjuder olika typer av servicetjänster som användarsupport eller för akuta driftstörningar, samt olika typer av avtal så som SLA och konsult på plats.
  • Kvalitet - tjänster och applikationer kräver varierande mängd resurser för att tillhandahålla önskad kvalitet. I ett dynamiskt datacenter sker denna resursallokering automatiskt och utan att dina användare märker det. Vi hjälper dig att optimera och nyttja ditt datacenter i sitt fulla potential så att du kan tillhandahålla rätt kvalitet till rätt tillfälle och till rätt kostnad för applikationsägarna.
  • Automatiserat - För att möta verksamhetens krav så måste ett datacenter vara automatiserat. Ett automatiserat datacenter har automatiserat sina processer för att minska manuellt handhavande och manuella rutiner. Detta görs bland annat genom att applikationer får automatisk tilldelning av resurser i form av servrar, lagring och nätverk. Ett annat exempel på detta är att en felande virtuell server isoleras från den övriga miljön och repareras utan att påverka den övriga miljön. Datacentret lastbalanserar och optimerar sig själv för en effektiv drift.
  • Dynamiskt - ett dynamiskt datacenter är självlärande och ska automatiskt kunna anpassa sig till omgivningen, dvs det ska själv kunna göra förändringar med hänsyn till tidigare händelser och erfarenheter för att optimera resursutnyttjandet. Det inkluderar även förmågan att dela ut nya resurser eller applikationer på alla plattformar utan av vara plattformsberoende.

Med vår samlade specialistkompetens i kombination med vår bredd och förståelse för helheten säkerställer vi att ditt datacenter blir en del av hela din it-infrastruktur.

One infrastructure - En genomtänkt it-infrastruktur, anpassad efter din verksamhet.

Kunder berättar

Läs våra kunders berättelser och hur vi tillsammans hittat bästa lösningen.

Läs mer

Offentliga avtal

Information om centrala avtal inom it-området för offentlig Kammarkollegietförvaltning.

Läs mer

Democenter

Vi har en unik möjlighet för dig att testa det bästa teknologin har att erbjuda.

Läs mer


Tillbaka

Datacenterkampen

#AteaDC

 

 

Läs också